Varför ska jag gå på massage?

Varför?

Majoriteten som jobbar framför datorer eller har ett statiskt arbete, har värk i nacke, axlar, armar eller händer, dessa fakta är framtagna i en studie av arbetslivsinstitutet.

 

Åtgärder:

Regelbunden massage som förebygger och behandlar de arbetsskador som uppkommer vid felaktiga arbetsställningar, monotont och statiskt arbete.

 

Massage fungerar också som en antistressbehandling.

 

  

Varför just massage?

Massage är en behandlingsmetod som är helt utan biverkningar, dessutom är den både rehabiliterande och förebyggande på en och samma gång. Den vanligaste indikationen för massage är spänningar. Dessa kan uppstå av en mängd olika orsaker och kan leda vidare till andra problem om man inte tar itu med dem på ett tidigt stadium.

 

Vid redan uppkomna problem kan det ta ett antal behandlingar innan alla spänningar och problem är bearbetade, detta beror på hur länge man har haft problemen, dessa behandlingar måste då genomföras utan alltför lång tidsperiod emellan.

 

Förebyggande massage:

Massage kan med fördel ges i förebyggande syfte för att förhindra uppkomsten av problem och är nyttigt för alla människor. Jag kommer att arbeta för att få stor smidighet som möjligt i musklerna se till att musklernas hela omfattning bibehålls genom terapeutisk stretching.

 

Sker detta med regelbundna intervaller så är chansen minimal att skada ska uppstå.